CeramiX® Termoreflexní přísada MicroceramiX® do barvy

MicroceramiX® je základní energeticky úsporná termoreflexní přísada do barev složená z keramických mikrokuliček bez speciálního nanotechnologického povlaku. Keramické kuličky mají vnitřní vakuum, podobné jako tomu je u vakuové termosky. MicroceramiX® je vyrobena v Itálii.

keramicka mikrokulicka
anti-kondenzační, protiplísňové a velmi dobré termoreflexní vlastnosti. Vytváří tepelnou bariéru, která blokuje a odráží průchod tepla.

MicroceramiX® má tyto klíčové vlastnosti:
 • velmi dobré termoreflexní vlastnosti
 • anti-kondenzační a protiplísňové vlastnosti
 • určená na vnitřní stěny a na exteriéry s hrubými povrchy
 • vhodná pro všechny typy barev, kromě jasně bílé

K ČEMU SE MICROCERAMIX® POUŽÍVÁ?Termoreflexní přísada MicroceramiX® je vhodná pro všechny typy barev (vnitřní, vnější, antikorozní, protihnilobní, pryskyřicové, emailové atp.). Neovlivňuje chemické vlastnosti barvy.

MicroceramiX® není vhodná pro použití do jasně bílé barvy, protože přísada má světle šedou barvu a odstín výsledné malby by mohl být našedlý. Pro jasně bílé barvy doporučujeme použít termoreflexní přísadu PicoceramiX®.

MicroceramiX® nelze použít s transparentními barvami, protože by šel vidět vzor keramických mikrokuliček.

MicroceramiX® doporučujeme aplikovat na vnitřní stěny a na exteriéry s hrubými povrchy, jako jsou hrubé omítky, hrubé malty a podobně. Pokud však potřebujete natřít hladký povrch, doporučujeme použít termoreflexní přísadu PicoceramiX®.

MicroceramiX® lze přidat do omítky nebo tekutého tmelu ve stejném poměru jako u barev.


JAK TO FUNGUJE?Použitím termoreflexní přísady z keramických mikročástic vytvoříme termoreflexní bariéru, která odolává prostupu tepla, zlepšuje izolační schopnosti a zabraňuje tepelným ztrátám.

V zimě odráží teplo směrem zpět do místnosti, a naopak v létě chrání místnosti před teplem z vnějšího prostředí.

jak_to_funguje_termoreflexni_prisada


Běžné izolační výrobky na trhu fungují pouze na principu zpomalování tepelných ztrát přes stěny a stropy. Oproti tomu termoreflexní přísada vytváří tepelnou bariéru, která funguje tak, že blokuje a odráží průchod tepla.

tradicni_izolace

Aplikace do interiéru:Fyzikálně teplo vždy prostupuje z teplejší do chladnější oblasti. V chladných měsících teplo v místnosti vyzařované z radiátoru samovolně uniká přes zdi a stropy domu směrem ven. Použitím termoreflexní přísady na zdi a stropy se teplo začne odrážet zpět do místnosti, to zapříčiní rychlejší vytopení místnosti na Vámi požadovanou teplotu, dojde tak ke snížení spotřeby tepla pro vytopení místnosti a k úspoře energie a peněz. Termoreflexní přísada také odstraňuje pocit chladu u stěn a tím jsou místnosti komfortnější. Díky tomu je při stejném topení teplota v pokoji pocitově o 1 až 2 stupně vyšší.

zima_izolace_s_termoreflexni_prisadou_ceramix


Aplikace do exteriéru:Opět si připomeňme, že fyzikálně teplo prostupuje vždy z teplejší do chladnější oblasti. V teplých měsících sálavé teplo ze Slunce samovolně prostupuje přes zdi a stropy domu. Použitím termoreflexní přísady na vnější omítky a střechy se až 80 % tepla začne odrážet zpět do okolního prostředí a zapříčiní tak, že interiér domu v teplejších měsících zůstává chladnější. Teplota v místnosti je až o 8 °C nižší a tím dojde ke snížení spotřeby energie za provoz klimatizace.

Použití MicroceramiXu® v interiéru a současně v exteriéru budovy umožňuje snížit náklady za vytápění a spotřebu energie za provoz klimatizace až o 20 %.

leto_izolace_s_termoreflexni_prisadou_ceramix


Aplikace pro již izolované budovy:Pro vnější izolaci domu se tradičně používá skleněné vlákno, minerální vlna, polyuretanové nebo polystyrenové panely, pěnová izolace atd. V teplých měsících se během dne sálavé teplo ze Slunce postupně akumuluje do vnější izolace a velmi pomalu se začne přenášet i na stěny a stropy domu.

Na konci teplého dne se v domě začne zvyšovat teplota vzduchu, protože nakumulované teplo ve stěnách a stropech nemůže chladnout, protože tradiční izolace zabraňuje úniku tepla. Z tohoto důvodu je termoreflexní přísada vhodná i pro již izolované budovy, protože snižuje akumulaci sálavého tepla ze Slunce do vnější tradiční izolace.

leto_vecer_tradicni_izolace


JAK TERMOREFLEXNÍ PŘÍSADA ZABRAŇUJE KONDENZACI A PLÍSNÍM?Teplý vzduch v místnosti bez termoreflexní přísady vždy naráží na studenou zeď. Tím na zdi vznikají jemné kapičky vody, které můžou způsobit plísně. Ty nejen, že nejsou estetické, ale zároveň můžou způsobovat závažné zdravotní problémy.

Termoreflexní přísada vytváří unikátní termoreflexní bariéru mezi studenou zdí a teplou místností, zabraňuje vytváření kapiček vody a tím zabraňuje vytváření plísní.

I ve stěnách vystavených vnějšímu prostředí může dojít ke spuštění procesů tvorby plísní. Tyto jevy mohou být způsobeny různými vnějšími faktory, jako např. blízkost povodí a vodních nádrží (řeky, jezera, venkovní potrubí, pobřežní oblasti) nebo nedostatek slunečního záření způsobený trvalými stinnými zónami nebo stěnami na severu.

Použitím termoreflexní přísady do dvou finálních vnějších nátěrových vrstev vytvoříme termoreflexní bariéru, která napomáhá k likvidaci hromadění povrchové kondenzace a vytváří nepřátelské podmínky pro tvorbu plísní.

plisen_srovnani_termoreflexni_prisada


CERTIFIKACE:Termoreflexní přísada MicroceramiX® je klasifikována podle standardu EU jako zdravotně nezávadná a je šetrná k životnímu prostředí. Jedná se o sloučeninu anorganických keramických mikrokuliček, které nejsou toxické, nepředstavují výživu pro mikroorganismy, které jsou zodpovědné za tvorbu plísní. Keramické mikrokuličky jsou navíc voděodolné, takže prodlužují životnost malby.

Termoreflexní přísada je bezpečná pro lidi i zvířata, a to jak ve fázi míchání s nátěrem, tak při aplikaci do interiéru i exteriéru. Ideálním řešením je použít termoreflexní přísadu do barvy na vnitřní i vnější stranu budovy.

SNADNÁ APLIKACE


 1. Celý povrch, který má být natřen, musí být čistý, suchý, zbavený mastnoty a plísně. Místa napadená plísní je potřeba mechanicky odstranit a chemicky ošetřit pomocí vhodného odstraňovače plísní.
 2. Nalijte barvu do větší nádoby a přidejte termoreflexní přísadu dle doporučeného dávkování zvolené termoreflexní přísady.
 3. Smíchejte automatickým mixérem určeným na míchání barvy, nejprve na nejnižším stupni. Pokud se barva nepoužívá déle než půl hodiny, před aplikací ji minutu až dvě opatrně promíchejte.
 4. Vymíchejte do požadované hustoty barvy podle doporučení výrobce, hustota výsledné barvy však nesmí být příliš řídká!
 5. Pro požadovaný účinek naneste dvě vrstvy nátěru obsahující termoreflexní přísadu. Než budete aplikovat druhý nátěr, nechte první 2 až 4 hodiny uschnout. Natírat se doporučuje vždy při dostatečném větrání a při teplotách od 5 °C až do 35 °C. Na části vnitřních stěn velmi blízko zdrojů tepla (zadní kamna, radiátory atp.) doporučujeme nanést jednu až dvě další vrstvy termoreflexní přísady, aby se maximalizoval účinek a omezil se tepelný most směrem ven.

DÁVKOVÁNÍ:Doporučená minimální dávka pro MicroceramiX®: 90 gramů přísady na 1 litr neředěné barvy.

Doporučená aplikace MicroceramiX®: doporučujeme aplikovat na vnitřní stěny a na exteriéry s hrubými povrchy, jako jsou hrubé omítky, hrubé malty a podobně.

Pokud potřebujete natřít hladký povrch, doporučujeme použít termoreflexní přísadu PicoceramiX®.

TIPY PRO APLIKACI:Pro malování štětcem: doporučujeme použít štětce z přírodních štětin.
Pro malování válečkem: křížovými pohyby barvu vyválejte, ať získáte homogenní povrch.
Pro malování rozprašovačem: k nanesení většího a rovnoměrnějšího množství barvy použijte rozprašovač se širokým difuzérem (nejlépe použití rozprašovací jednotky s minimálním tlakem 2000 psi). V případě potřeby barvu dále nařeďte až o 10 % více, aby byla při odpařování větší tekutost. MicroceramiX® je prášek, takže než začnete, musíte z rozprašovací jednotky odstranit všechny filtry.

ZMĚNA ODSTÍNU BARVY:SVĚTLÉ BARVY: Když použijete MicroceramiX® se světlými barvami, můžete zaznamenat změny v odstínu barvy. Není vhodná pro použití do jasně bílé barvy, protože přísada má světle šedou barvu a odstín výsledné malby by mohl být našedlý. Pro jasně bílé barvy doporučujeme použít termoreflexní přísadu PicoceramiX®.

TMAVÉ BARVY: U velmi tmavých barev může v některých případech dojít k zesvětlení barvy odstínu. Barevnost lze optimalizovat jednoduše volbou o něco tmavšího odstínu.

UPOZORNĚNÍ: Bezpečnost při práci: Použijte ochranu očí, dýchacího ústrojí (respirátor s FFP 3S - EN149) a nitrilové rukavice (EN 374). Při nechráněném kontaktu hrozí riziko podráždění očí a dýchacích cest. Při kontaktu s očima je zapotřebí je pořádně vypláchnout čistou vodou. Pokud podráždění přetrvá, je zapotřebí vyhledat lékaře. Při kontaktu s pokožkou, je zapotřebí ji pořádně omýt mýdlem a vodou. Při vdechnutí opusťte prostor s látkou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte větší množství vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladování: Uchovávejte v chladném, suchém místě mimo dosah dětí. Přípravek nemá datum spotřeby.


HLAVNÍ VÝHODY MICROCERAMIXU®:


 • základní energeticky úsporná termoreflexní přísada do barev
 • velmi dobré termoreflexní vlastnosti
 • anti-kondenzační a protiplísňové vlastnosti
 • zahraňuje plísním, kondenzaci vody na zdech, umožňuje zdem opět dýchat
 • v zimě odráží teplo směrem zpět do místnosti, a naopak v létě chrání místnosti před teplem z vnějšího prostředí
 • vhodná pro všechny typy barev, kromě jasně bílé
 • doporučujeme aplikovat na vnitřní stěny a na exteriéry s hrubými povrchy
 • vhodná i pro již izolované budovy
 • při aplikaci do interiéru odráží teplo zpět do místnosti a interiér domu v chladných měsících zůstává teplejší, odstraňuje pocit chladu u stěn, při stejném topení je teplota v pokoji o 1 až 2 stupně vyšší a komfortnější
 • při aplikaci do exteriéru odráží až 80 % tepla zpět do okolního prostředí a interiér domu v teplejších měsících zůstává chladnější, teplota v místnosti je až o 8 °C nižší
 • snižuje účty za vytápění a klimatizaci až o 20 %
 • snižuje emise CO2
 • snadné a rychlé použití
 • 90 g přísady na 1 litr neředěné barvy
 • lze přidat do omítky nebo tekutého tmelu ve stejném poměru jako u barev
 • klasifikováno pro zdravotní nezávadnost dle standardu EU
 • netoxická a zdravotně nezávadná
 • vyrobeno v Itálii

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MICROCERAMIXU®:

 • Složení: netoxická směs keramických mikrokuliček bez speciálního nanotechnologického povlaku
 • Pevnost v tlaku: 7 000 psi (98 %)
 • Tvrdost (Mohsova stupnice): 5
 • Průměrná velikost částic: 70 μm
 • Tloušťka izolační vrstvy: 150 μm (2 nátěry)
 • Barva: světle šedá
 • Hořlavost: nehořlavé
 • Zápach: bez zápachu
 • Bod tání/tuhnutí: 1200/1400 °C
 • Tepelná vodivost (UNI EN 1745): 0,1 W/mK (2 nátěry), R = 1,05 m2
 • Bezpečnostní list
 • Technický list
MicroceramiX®

JAKOU PŘÍSADU KDY POUŽÍT?MicroceramiX® NanoceramiX® PicoceramiX® TitanceramiX® UltraceramiX®
Popis přísady základní termoreflexní přísada prémiová termoreflexní přísada prémiová termoreflexní přísada prémiová termoreflexní a fotokatalytická přísada prémiová termoreflexní a fotokatalytická přísada
Barva přísady světlé šedá lehce světle šedá jasně bílá lehce světle šedá jasně bílá
Termoreflexní vlastnosti velmi dobré vysoké vysoké vysoké vysoké
Anti-kondenzační a protiplísňové vlastnosti ANO - základní ANO - základní ANO - základní ANO - vysoké ANO - vysoké
Zvyšuje omyvatelnost a prodyšnost barvy NE ANO ANO ANO ANO
Fotokatalytické, protizápachové, dezinfekční vlastnosti NE NE NE ANO ANO
Ochrana před UV degradací NE NE NE ANO ANO
Vhodné pro interiéry a exteriéry interiéry a exteriéry interiéry a exteriéry interiéry a exteriéry interiéry a exteriéry
Vhodné pro hladké a jemné povrchy NE NE ANO NE ANO
Vhodné pro hrubé povrchy ANO ANO NE ANO NE
Vhodné pro barvy všechny typy barev, kromě jasně bílé všechny typy barev, kromě jasně bílé všechny typy barev, včetně jasně bílé všechny typy barev, kromě jasně bílé všechny typy barev, včetně jasně bílé
Vhodné pro jasně bílé barvy NE NE ANO NE ANO
Ovlivňuje odstín světlých barev ANO - jemně NE NE NE NE
Průměrná velikost částic 70 µm 100 µm 25 µm 100 µm 25 µm
Průměrná velikost částic (2 nátěry) 150 µm 250 µm 60 µm 250 µm 60 µm
Tepelná vodivost (UNI EN 1745) - (2 nátěry) 0,10 /mK 0,101 /mK 0,101 /mK 0,101 /mK 0,101 /mK
Hodnocení aktivity proti plísním (UNI EN 15457:2008) - - - růst hub po 21 dnech = 0 CFU růst hub po 21 dnech = 0 CFU
Hodnocení fotokatalytické aktivity (UV-Vis analýza) - - - absorbance po 1 h A.U. = -0,031096 absorbance po 1 h A.U. = -0,031096
endotherm

CHCI KOUPIT!

Přípravek MicroceramiX® zakoupíte na e-shopu ECOprodukty.cz

SDÍLEJTE NAŠI STRÁNKU

CHTĚLI BYSTE PRODÁVAT VÝROBKY CeramiX®?


Kontaktujte nás na e-mail velkoobchod@dtshops.cz, případně telefonicky na tel.: 737 000 910

Rádi Vám připravíme zajímavou velkoobchodní nabídku.